Ceviz ve Kilo Yönetimi

Cevizdeki iyi yağın (28 g başına 2,5 gram ALA/omega 3), lifin (28 g başına 2 g) ve proteinin (28 g başına 4 g) kilo yönetiminde önemli bir başarı faktörü olan tokluğun sağlanmasına yardımcı olabileceği görülmüştür. 

2001 yılında Loma Linda Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bir çalışmada1, düzenli ceviz tüketiminin çalışma katılımcılarında kilo alımına yol açmadığı belirlenmiştir.  

Yöntemler:

  • Hiperkolesteremi hastası 10 erkeğin yer aldığı randomize çapraz beslenme çalışması. 
  • Katılımcılar, altı haftalık bir dönem boyunca üç beslenme düzeninden birine tabi tutulmuştur: 1) kontrol, 2) Akdeniz tipi kolesterol düşürücü beslenme düzeni, ve 3) benzer bileşimde olan ama doymamış yağlardan gelen enerjinin %35'inin cevizden elde edildiği beslenme düzeni.

Sonuçlar:

  • Altı ayın ardından, ceviz tüketenlerde kilo alımı gözlemlenmemiştir. 
  • Cevizle desteklenen beslenme düzeni, total serum ve LDL (kötü) kolesterolü sırasıyla yüzde 4,2 ve 6,0 düşürmüştür.  Genel olarak, bu çalışmada diğer kalorileri cevizle ikame eden bireyler kilo almamış ve kolesterol düzeylerinde gelişmeler sergilemiştir. 

International Journal of Obesity (Uluslararsı Obezite Dergisi) yayınında yer alan bir araştırmada, aşırı kilolu erkek ve kadınlarda kilo kaybı değerlendirilmiş ve ceviz gibi gıdaların tüketilmesinin kilo kaybını desteklediği belirlenmiştir. 

Yöntemler:

  • Katılımcılar: Aşırı kilolu 101 erkek ve kadın
  • 18 ay boyunca, katılımcılar ya ceviz gibi yemişlerin bulunduğu (enerjinin yüzde 35’i) ve orta yağ düzeyinin uygulandığı Akdeniz tipi beslenme düzenine veya düşük yağ düzeyinin uygulandığı (enerjinin yüzde 20’si) standart bir beslenme düzenine devam etmiştir. 

Sonuçlar:

  • Yer fıstığı ve ceviz gibi ağaç yemişlerinin bulunduğu ve orta düzeyde yağ verilen Akdeniz tipi beslenme düzenini takip eden katılımcılar, geleneksel olarak tavsiye edilen ve düşük düzeyde yağ içeren beslenme düzenini uygulayan bireylere göre hem daha iyi bir kilo kaybı sağlamış hem de kilolarını daha uzun bir süre korumuştur.  Araştırmacılar, yemiş tüketiminin tokluğun sağlanmasına yardımcı olabileceğini öne sürmektedir.
https://walnuts.org/health-professionals/health-research/category/weight/