Ceviz ve Tip 2 Diyabet

Cevizin leziz ve besleyici bir yiyecek; peki, cevizin yaşamlarını diyabetle sürdürenler için de akılcı bir seçim olduğunu biliyor muydunuz? Araştırmalar, beslenme düzenine cevizdeki gibi doğru türde yağların dâhil edilmesinin diyabet hastaları için çok önemli olduğuna işaret ediyor. 

Diabetes Care (Diyabet Bakımı) yayınında yer alan bir Yale çalışmasında, cevizin tip 2 diyabet hastası yetişkinlerde kan dolaşımını geliştirdiği belirlenmiştir.

Yöntemler:

 • Tip 2 diyabet hastası yirmidört yetişkinin (14 kadın, 10 erkek) yer aldığı randomize, kontrollü, tek kör, çapraz çalışma.
 • Katılımcılar, 8 haftalık bir dönem boyunca normal beslenme düzenleriyle birlikte 56 gram ceviz tüketmiş ve bu dönemi izleyen 8 hafta boyunca da normal beslenme düzenlerine devam etmiştir.

8 haftalık tedavi evresinin ardından, endotelyal foksiyon testi ve kalp-damar biyo-işaretleri değerlndirilmiştir.

Sonuçlar:

 • Cevizsiz beslenme düzeniyle karşılaştırıldığında, cevizle zenginleştirilmiş beslenme düzeni (kalp-damar riski açısından güçlü bir öngörücü olan) endotelyal fonksiyonda anlamlı bir gelişme sağlamıştır.
 • Araştırmacılar, beslenme düzeninin cevizle zenginleştirilmesinin tip 2 diyabet hastası olan bireylerde endotele bağlı damar genişlemesinde iyileşme sağlayarak, genel kalp riskini azaltabileceği sonucuna varmıştır.  Bu iyileşmenin tüm bireylerde gözlemlenmediği not edilmelidir.

Çalışmadaki kısıtlılıklardan dolayı, cevizin tip 2 diyabet hastası bireylerde endotel fonksiyonu ve kan yağları üzerindeki spesifik etkisinin belirlenmesi için ileri araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

European Journal of Clinical Nutrition (Avrupa Klinik Beslenme Dergisi) yayınında yer alan bir çalışmada, yüksek çoklu doymamış yağ içeriğiyle (13 g) tanınan cevizin, tip 2 diyabet hastası aşırı kilolu bireylerde metabolik faktörleri anlamlı ölçüde geliştirdiği belirlenmiştir.

Yöntemler:

 • İnsülinle tedavi edilmeyen diyabet hastası elli yetişkin randomize edilerek, bir yıl boyunca ya sağlıklı ve yağ içeriği düşük bir beslenme düzenine ya da günde 28 g ceviz verilen benzer bir beslenme düzenine devam etmiştir.

Sonuçlar:

 • Ceviz grubunun, kontrol grubuna göre anlamlı ölçüde daha fazla çoklu doymamış yağ tüketmesi ceviz tüketimine atfedilen bir sonuçtur.
 • Her iki grupta ilk altı ay boyunca tutarlı bir kilo kaybı gözlemlenirken, kontrol grubu ikinci altı ayda tutarlı bir kilo alımı sergilemiş, ceviz grubuysa istikrarını korumuştur.
 • Ceviz grubunda, özellikle ilk üç ayda açlık insülin düzeylerinde anlamlı ölçüde daha yüksek azalmalar görülmüştür.

Diabetes Care (Diyabet Bakımı) dergisinin Aralık 2004 sayısında yayımlanan bir çalışmada, tip 2 diyabet hastalarında orta miktarda yağ içeren ve cevizle desteklenen bir beslenme düzeninin kan yağı profilleri üzerindeki olumlu etkisi değerlendirilmiştir.

Yöntemler:

 • En erken bir yıl önce tip 2 diyabet tanısı konmuş olan, 35-75 yaş aralığındaki 58 kadın ve erkeğin yer aldığı paralel randomize kontrollü çalışma.
 • Her birinde %30 yağ bulunan üç beslenme danışmanlığı grubu karşılaştırılmıştır: 1) düşük yağ, 2) modifiye düşük yağ, ve 3) günde 30 g (yaklaşık 8-10 bütün) cevizle destekli modifiye düşük yağ.

Sonuçlar:

 • Diğer iki uygulama grubuna göre, ceviz grubunda LDL kolesterolde %10 azalma, HDL (iyi) kolesterolde ise daha yüksek bir artış gözlemlenmiştir.
https://walnuts.org/health-professionals/health-research/category/diabetes/