Ceviz ve Alzheimer

Araştırmalarda demansa veya Alzheimer hastalığına karşı koruma sağlamak için herhangi bir yol bulunamamasına karşın, bilişsel zayıflama önlenebilmektedir.  Belirli gıdaları tüketmek, fiziksel olarak aktif olmak ve sosyal faaliyetlere katılmak, bilişsel sağlığın korunmasına ve geliştirilmesine yardımcı olabilmektedir.

British Journal of Nutrition (İngiliz Beslenme Dergisi) Yayınında yer alan Çalışma

Hayvanlar üzerinde gerçekleştirilen ve British Journal of Nutrition yayınında yer alan bir çalışmada, yüzde 6’ya kadar (insanlarda ¼ bardağa denk) ceviz içeren bir beslenme düzeninin, yaşlı ratlarda yaşa bağlı motor ve bilişsel bozuklukları geri çevirebildiği belirlenmiştir.

Yöntemler:

  • Yaşlı ratlara sekiz hafta boyunca kontrollü olarak yüzde 2, 6 ve 9 ceviz içeren bir beslenme düzeni verilmiş ve ardından bilişsel test uygulanmıştır.

Sonuçlar:

  • Motor testinin sonuçları, yüzde 2 ceviz içeren beslenme düzeninin bastonla yürüme performansını geliştirdiğini; yüzde 6 ceviz içeren beslenme düzeninin orta düzeyde bir şınav egzersizindeki performansı geliştirdiğini; yüzde 9 ceviz içeren beslenme düzeninin ise psikomotor performansı geliştirmediğini ortaya koymuştur.
  • Ceviz içeren tüm beslenme düzenleri, Morris su labirentinde işler hafızayı geliştirmiştir.  Bu bulgular, beslenme düzenine eklenen ortalama bir ceviz miktarının yaşlı ratlarda bilişsel ve motor performansı geliştirebileceğini ilk kez ortaya koymaktadır.
  • Bu çalışmaların insanlardaki uygulamasının anlaşılması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına karşın, araştırmacılar beslenme düzenine eklenen cevizin zayıflatıcı nitelikteli nörolojik dejeneratif hastalığın başlangıcını geciktirerek, “sağlık aralığını” arttırabileceği ve bir “ömür uzunluğu payı” sağlayabileceği sonucuna varmıştır.
https://walnuts.org/health-professionals/health-research/category/healthy-aging/